De terrein/velddienst functionaris is tevens vluchtleider. Is er geen vluchtleider aanwezig dan is de eerste modelvlieger niet zijnde een jeugdlid de vluchtleider. De functie van vluchtleider is overdraagbaar.

Zonder vluchtleider wordt niet gevlogen.

Aanwijzingen van de vluchtleider dienen stipt opgevolgd te worden.

Voor de aanvang van het modelvliegen wordt onder leiding van de vluchtleider het modelvliegveld (Flightline, LA-strip) voor het modelvliegen ingericht. Dit betekent dat het frequentiebord wordt geplaatst, de portofoon geïnstalleerd, start richting bepaald. Deze richting wordt dan aangegeven d.m.v. het startrichting bord in de juiste richting te plaatsen.