1968

Op 19 januari 1968 is de oprichting van de Twentse Radio Modelvliegtuig Club met 29 leden. Het oprichtingsbestuur bestaat uit Henk Schoenmakers, Ben Wassink, Huub Peters, Chris Swarts. Omdat er een forse toename van nieuwe leden is en een beperkt gebruik van de Vliegbasis Twente moet er naar een nader veld gezocht worden.

1969

In 1969 verhuisd de Twentse Radio Modelvliegtuig Club van de vliegbasis Twente naar een nieuw terrein, namelijk de miniairport Hasseler Es. Tevens splitst zich een gedeelte van de vereniging naar Eibergen waar de ERMVC uit ontstaat.

1970

Er is een grote internationale vliegshow met 5000 bezoekers in de Hasseler Es. Door wijziging bestemmingsplan en nieuwbouw moeten we weg uit de Hasseler Es. Er wordt een eigen veld gekocht door vrijwillige bijdrage van de leden d.m.v. bouwstenen te verkopen aan familie en kennissen en de opbrengst van de kaartverkoop van de vliegshow. De miniairport van de Hasseler Es is tegenwoordig een openbare basisschool, in het centrum van de wijk Hasseler Es, Hengelo-Noord.

1973

5 jaar jubileum en een grote internationale vliegshow met 7500 bezoekers. De T.R.M.C. verhuist naar een ander vliegveld in Saasveld. Eibergen en Nijverdal worden zelfstandige verenigingen. Kortom, een roerig eerste lustrum, en nog steeds niet in rustig vaarwater gekomen.

1974

Weer een ander veld in Losser gekocht. Helaas veel bezwaar en tegenwerking van de omgeving. Er is hier slechts 1 x gevlogen ter demonstratie voor alle bezwaarmakers. Het is het begin voor een tamelijk rustige periode voor de modelvliegclub.
 Er wordt nog geprobeerd een veld in de buurt van Boekelo, en later in de buurt van Haaksbergen te krijgen, echter met weinig succes. Wel worden er gezamenlijk vakantie’s gehouden op de Wasserkuppe bij Fulda, en in de Eiffel om te hellingvliegen.

1987

De T.R.M.C. gaat vliegen op de Vliegbasis Twente. Het voortbestaan van onze vereniging is hier aan te danken! We krijgen een eigen modelvliegveld en een clubgebouw. Het lijkt een prachtige definitieve oplossing en de samenwerking tussen de vliegbasis en de verschillende vliegverenigingen gaat voorspoedig.

1993

25 jaar bestaan van de T.R.M.C., er is een groot feest georganiseerd en we hebben een eigen videofilm van de vereniging. Het ledenaantal groeit door tot 150 leden. Dit is tevens het maximale aantal leden, welke door de vliegbasis Twente word toegestaan.

2003

Het 35 jarig jubileum van de T.R.M.C. is met een groot feest gevierd, met als afsluiting wokken met z’n allen inclusief aanhang bij het voormalige “China Tuin”, in Hengelo. De T.R.M.C. beschikt tegenwoordig over een prachtige locatie, met een mooi vliegveld, gastvrijheid van de Nederlandse luchtmacht, een mooi clubgebouw met alle wenselijke voorzieningen. Bij slecht weer komen de leden ook bij elkaar in het clubgebouw voor een kop koffie en praten over de lopende bouwprojecten. Er wordt momenteel gevlogen met zweefvliegtuigen, motorvliegtuigen, turbinevliegtuigen en helikopters.

2006

Op 9 April zijn we van onderkomen gewisseld, van onze kleine Flyout naar het luxe C-19, het voorlalige lijngebouw van het 313-squadron.

2008

Op 22 juni is de verhuizing van ons clubhuis uit het lijngebouw C-19 terug naar onze oude Flyout weer een feit. Sinds de verhuizing van de luchtmacht van de vliegbasis, zijn alle gebouwen redelijk snel achteruit gegaan. Dat zal nu hoogstwaarschijnlijk met C-19 ook gebeuren, onbegrijpelijk.