Er wordt NIET gelijktijdig gevlogen door modellen met een vaste vleugel en modelhelikopters tenzij helikopter vliegers zich confirmeren met het z.g. “circuit vliegen”.

Indien er modelvliegtuigen en modelhelikopters op het veld aanwezig zijn en dat er van enige drukte (dit wordt door de vluchtleider bepaald) kan worden gesproken wordt er wisselend gevlogen volgens de “Paal-Pion” procedure. Circuit vliegen betekent dat er gevlogen wordt over het midden van het veld in de start/landing richting (tegenwind) en vliegen in de tegengestelde richting aan de overzijde naast het veld plaats vindt. Let wel, dit is de basis van uw vliegbeweging. Dit om de kans op frontaal aanvliegen te reduceren en uw vliegbewegingen voor de andere vliegers enigszins voorspelbaar te maken.

Modelvliegers vliegen uitsluitend met modellen waarvoor zij zijn gebrevetteerd. M.a.w. Zonder het juiste brevet wordt er niet met het model gevlogen. Modelvliegen zonder brevet is slechts toegestaan onder begeleiding van een KNVvL gemachtigd vlieginstructeur.

Op het z.g. buitenveld (het terrein rondom de grote windzak) wordt uitsluitend gevlogen met modelzweefvliegtuigen eventueel aangedreven met een elektromotor. Het vlieggebied op dit veld wordt begrenst aan de west zijde door de bossage langs de oost zijde van de start- en landingsbaan en de weg naar C-54 (platform). Tevens wordt er een ruime afstand gehouden van het gebied dat door de Twentsche Zweefvlieg Club (TZC) gebruikt wordt voor het starten en landen van hun vliegtuigen.

Vliegen boven het clubgebouw, recreatie terrein en pits is niet toegestaan. Ten alle tijde wordt er ruime afstand gehouden van mensen, vogels, dieren en al het andere wat vliegt, t.w. vliegtuigen, zweefvliegtuigen,helikopters en ballonnen.

Indien uw trainingen met het helikoptervliegen bestaat uit enkel en alleen hooveren laag aan de grond kan gebruik worden gemaakt van een stukje terrein nabij de overkapping aan de Flyout zijde van de weg. Dit onafhankelijk van de “Paal-Pion”procedure.

Apparatuur kan men dan plaatsen onder de overkapping als bescherming. Indien u alleen op het terrein bent is het niet verstandig om te gaan modelvliegen omdat er dan niemand aanwezig is om u hulp te bieden bij een mogelijke calamiteit.

Modelvliegtuigen en modelhelikopters zijn geen speelgoed. Zij kunnen wel degelijk ernstig letsel en schade veroorzaken.