Nummer 1-2016

Geachte leden,

Ik heb mij voorgenomen om op gezette tijden te berichten over zaken die mij bezig houden binnen de club.
In de komende “VAN DE VOORZITTER” ga ik in de aanloop naar de ALV mijn toekomstvisie geven hoe ik denk dat de TRMC in de toekomst kan doorgroeien naar een grote club met een maatschappelijke functie. Rode draad daarin is voor mij kameraadschap en kennis delen.

Zo heb ik in deze eerste “VAN DE VOORZITTER” wel een nieuwtje te melden waar clublid en -adviseur André Wind en ondergetekende nogal blij opgetogen over zijn.

Nieuwe locatie.
Na lang zoeken en vele kilometers fietsen en belletjes drukken bij grondeigenaren heeft André Wind dan nu toch een grondeigenaar zover gekregen dat hij interesse heeft getoond (aan de Werthepaalweg) ons grond te verhuren waarop wij met al onze vliegactiviteiten goed uit de voeten kunnen.
Afgelopen zaterdag hebben André en ik aan de keukentafel bij de boer na een zeer openhartig gesprek de ondertekening van een voorlopig huurcontract meegemaakt door de boer.

Daaraan vooraf zijn we in de stromende regen met de boer naar het veld geweest en met hem de (voor ons en hem) beste hoek van het veld bepaald. Daar waren we op het veld al snel over eens.
Het veld is gedraineerd en voor onze vliegbewegingen meer dan ideaal gesitueerd.
Ook onze auto’s kunnen we redelijk goed kwijt op het veldpad langs deze plek.
Er is mogelijk ruimte voor een clubgebouw al is dat in eerste instantie van ondergeschikt belang.
Uitgangspunt voor André en mij is dat we dit voorjaar nog vliegen op deze locatie. Clubgebouw komt nog wel.
Dit is ook de mening van meerdere clubgenoten zoals ik heb geproefd de afgelopen tijd.

André heeft de meeste omwonenden ook al persoonlijk gesproken en tot zover heeft nog niemand aangegeven er bezwaar tegen te hebben. We moeten nog wel een paar mensen benaderen maar alles lijkt onze kant op te vallen.

We zijn er echter nog niet.
Onze contacten bij de Gemeente Haaksbergen hebben aangegeven dat ze ook wel positief zijn maar er moeten ook nog wel wat formaliteiten afgehandeld worden. André gaat met de gemeente Haaksbergen hierover deze week en/of komende weken in overleg. Dat is nog een onzekere factor waar wij nu nog geen tijdsplanning aan kunnen hangen.

Zodra we van de gemeente meer bekend hebben gaan we de ALV organiseren.

Usseleres.
We hebben volgende week ook een gesprek met de Gemeente Enschede over de Usseleres. Dat is zeker niet uit beeld.
Het is alleen even de vraag hoe de Gemeente Enschede ons gaat uitleggen hoe ze denken het voortouw te nemen in de voorlichting naar de omwonenden. Ook dat wordt vervolgd.

Toekomst TRMC.
Binnenkort ga ik jullie in “VAN DE VOORZITTER” ook aangeven hoe ik de toekomst van de TRMC zie.
Als het aan mij ligt gaat er best veel veranderen binnen de club.
Daarom vraag ik jullie om voor jezelf alvast eens na te denken over wat jij persoonlijk voor de club kunt doen.
Ik kom daar later op terug in een volgende keer.

De modelvliegwereld is sterk aan het veranderen. Drones en FPV zorgen er voor dat de wetgeving ook veranderd.
Dat legt een enorme druk op de modelvliegwereld. Daar moeten we als club in mee gaan en ook open voor staan.
Op het nieuwe veld moeten alle vliegdisciplines een plek krijgen. Dat is en was van meet af de eis die wij ons voor de club hebben opgelegd.

Zeer binnenkort meer in “VAN DE VOORZITTER” nummer 2

Henk Uitslag