Deze sectie bevat de verscheidene reglementen waar we als modelvlieger aan te voldoen hebben. Zoals het huishoudelijk reglement en de statuten van de vereniging. Modelvliegen is een hobby die onder de luchtvaartwetgeving valt. Derhalve staat hier ook een verwijzing naar de luchtvaartwet, regeling modelvliegen zoals ze staat vermeld in de Staatscourant. Overgenomen van de website van de Koninklijke Vereniging voor Luchtvaart, afdeling Modelvliegsport.

 • Huishoudelijk Reglement   (9 Artikelen)
  Deze rubriek bevat bestanden en koppelingen naar het huishoudelijk reglement. Alle artikelen zijn per hoofdstuk opgenomen op deze website. Voor vragen en verduidelijking kunt u contact opnemen met het bestuur.
 • Statuten   (22 Artikelen)
  Deze categorie bevat documenten, artikelen en koppelingen naar de statuten van onze vereniging.
 • Terrein reglement   (6 Artikelen)
  Voor de dagelijkse operatie op het modelvliegveld zijn voor u en onze veiligheid deze terrein regels opgesteld. Op deze manier worden onregelmatigheden of irritaties voorkomen. Neem contact op met het bestuur voor nadere toelichting of uitleg van het terrein reglement.
 • Modelkeuring   (1 Artikel)
  Onder deze categorie worden artikelen geplaatst die te maken hebben met het keuren van radiografisch vliegende modellen. In de nabije toekomst zullen hier ook de gekeurde modellen en de keuringsrapporten worden geplaatst.
 • Wetgeving   (1Artikel)
  De hobby modelvliegen valt onder de luchtvaartwet, met een eigen regeling modelvliegen, zoals deze is vermeld in de Staatscourant. Overgenomen van de website van de Koninklijke Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) afdeling modelvliegsport.
 • KNVvL   (1 Artikel)
  KNVvL Wet & Regelgeving