Automobielen worden geparkeerd op parkeerplaatsen bij de CIS bunker (B2) of aan de voorzijde van de brandweer. Wel dient er voor gezorgd te worden dat het rijend materieel van de vereniging (maai machine, tractor e.d.) vrije doorgang heeft vanuit hun stalling naast de CIS bunker. Een strook van minimaal drie meter is hiervoor noodzakelijk.

Het oversteken van het taxi- en rollenbaan stelsel met uw automobiel is alleen toegestaan indien er goederen t.b.v. de vereniging moeten worden in of uitgeladen of als u gaat modelvliegen met zweef toestellen op het z.g. buiten veld. Vliegers die het buiten veld gebruiken parkeren hun automobielen op de parkeerplaats bij de TACAN. Hier geldt de restrictie dat er maximaal VIER automobielen geparkeerd kunnen en mogen worden. Op andere dan boven genoemde plaatsen wordt NIET geparkeerd ook niet op het gras of in de berm. Dit is o.a. om vervuiling van het taxi en rollenbaan stelsel te voorkomen.

Toegang tot het veld wordt aan leden alleen verleend op vertoon van een geldig lidmaatschapbewijs. Aan bezoekers/gasten wordt alleen toegang verleend indien zij van te voren zijn aangemeld bij de Domeinen en RJ-Security en vermeld staan op de bezoekerslijst.

Een ieder draagt zorg voor orde en netheid van het clubgebouw, directe omgeving en de flightline. De laatste vliegers zorgen er voor dat al het materieel weer op de juiste plaats wordt terug gezet en het clubgebouw, bijgebouw, directe omgeving en de flightline schoon wordt achtergelaten en de gebouwen worden afgesloten.