Onder deze categorie worden artikelen geplaatst die te maken hebben met het keuren van radiografisch vliegende modellen. In de nabije toekomst zullen hier ook de gekeurde modellen en de keuringsrapporten worden geplaatst.

  1. Handleiding modelkeuring