Geldmiddelen

Artikel 9

1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de bijdragen van de leden, de jeugdleden en de donateurs, uit entreegelden, uit eventuele verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen en tenslotte uit eventuele andere toevallige baten.

2. De leden, de jeugdleden en de donateurs zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschil lende bijdrage betalen.

3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen algehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.