Einde van rechten en verplichtingen van donateurs

Artikel 8

1. De rechten en verplichtingen van een donateur kunnen ten allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door haar bestuur.