Toelating

Artikel 6

1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden, jeugdleden en donateurs, naar nader in het huishoudelijk reglement vast te stellen normen.

2. Bij niet toelating kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.