Middelen

Artikel 4

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

a) het organiseren van, dan wel deelnemen aan oefeningen, wedstrijden en andere ontspanning ten doel hebbende activiteiten, voor zover de mogelijk heden daartoe aanwezig zijn;
b) het verkrijgen en in stand houden van de nodige accommodatie;
c) alle andere vettige middelen, die voor het bereiken van het gestelde doel bevorderlijk kunnen zijn.