Doel

Artikel 3

1. De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de kennis van-, het bou wen en vliegen van- en het experimenteren met radiografisch bestuurde model vliegtuigen.

2. Zij tracht haar doel te bereiken door:

a) het bouwen- en beproeven van- en experimenteren met radiografisch bestuur de modelvliegtuigen;
b) het voorbereiden van- en doen deelnemen aan wedstrijden en kampen;
c) het houden van lezingen, voordrachten, excursies, filmvoorstellingen en tentoonstellingen van bijeenkomsten en besprekingen;
d) het verstrekken van inlichtingen en adviezen;
e) het in studie nemen van vraagstukken, welke op haar terrein liggen;
f) het doen en bevorderen van proefnemingen;
g) het aanschaffen en ter beschikking stellen van lectuur;
h) het deelnemen aan door de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Lucht vaart te organiseren luchtvaartdagen, luchtvaartkampen en andere evenementen;
i) door andere wettige middelen, welke bevorderlijk zijn voor het doel der vereniging.