Duur

Artikel 2

De vereniging die opgericht is op negentien januari negentienhonderdachtenzestig, is aangegaan voor onbepaalde tijd.