Rechten donateurs

Artikel 10

Behalve de overige rechten die begunstigers bij of krachtens deze statuten worden toegekend, hebben zij het recht de door de vereniging georganiseer de wedstrijden, oefeningen en andere evenementen bij te wonen.