Algemene bepalingen

Artikel 1
Op 19 januari 1968 werd opgericht de Vereniging “Twentse Radio Modelvliegtuig Club”, gevestigd te Hengelo (0). De statuten werden goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 17 oktober 1968.

Artikel 2
De Vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart.

Artikel 3
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december d.a.v.