Onze vereniging heeft een speciale manier om sommige leden te bedanken voor hun speciale inzet in activiteiten van de club. De “Leonardo Da Vinci” wisseltrofee wordt elk jaar tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering overhandigd.

De oorspronkelijke wisselbeker heeft de vuurwerkramp van Enschede ternauwernood overleeft, maar vanaf dat jaar zijn we op een nieuwe beker overgestapt. De deuk en het laatste jaartal heeft zo een bijzondere betekenis voor onze vereniging.